Si Trump ay nahaharap sa bagong pag-urong habang si E. Jean Carroll ay naghahanap ng higit pang pinsala sa mga pang-iinsulto sa CNN

Si Trump ay nahaharap sa bagong pag-urong habang si E. Jean Carroll ay naghahanap ng higit pang pinsala sa mga pang-iinsulto sa CNN.  AFP/File


Si Trump ay nahaharap sa bagong pag-urong habang si E. Jean Carroll ay naghahanap ng higit pang pinsala sa mga pang-iinsulto sa CNN. AFP/File

Si E. Jean Carroll, na kamakailan ay nakakuha ng $5 milyong danyos na award mula kay dating Pangulong Donald J. Trump, ay nagsusulong ngayon para sa karagdagang kabayaran sa pananalapi bilang tugon sa mapang-aabusong mga pahayag ni Trump sa isang programa ng CNN isang araw lamang pagkatapos ng hatol.

Nilalayon ni Carroll na palakasin ang mga epekto sa pananalapi para kay Trump sa pamamagitan ng isang paghaharap na isinumite sa Manhattan federal court noong Lunes. Napag-alaman ng civil jury na mananagot si Trump para sa sekswal na pang-aabuso at paninirang-puri noong Mayo 9, na nag-utos sa kanya na bayaran si Carroll ng $2 milyon para sa sekswal na pang-aabuso at $3 milyon para sa paninirang-puri.

Ang pinakabagong pagsasampa ay bahagi ng isang hiwalay na demanda sa paninirang-puri na sinimulan ni Carroll noong 2019 laban kay Trump, na pinangangasiwaan ng parehong hukom na namuno sa paglilitis sibil. Nagmumula sa mga komento ni Trump sa parehong taon, nang akusahan siya ni Carroll ng panggagahasa sa kanya sa isang dressing room ng Manhattan department store noong kalagitnaan ng 1990s, ang mas lumang kaso ay naantala dahil sa mga apela ngunit nananatiling nakabinbin.

Ang abogado ni Carroll, si Roberta A. Kaplan, ay nagsiwalat ng banta ni Trump na magsampa ng kaso laban kay Carroll o humingi ng mga parusa sa isang liham sa hukom. Si Trump, na kasalukuyang nangangampanya para sa pagbabalik sa pagkapangulo, ay inulit ang kanyang pagtanggi sa insidente sa CNN, na ibinasura ang account ni Carroll bilang isang “pekeng” at “gawa-gawa na kuwento.” Sa kabila ng photographic na ebidensya ng kanilang pagkakakilala, pinanindigan niya na hindi pa niya nakilala si Carroll, na sinisiraan siya bilang isang “wack job” at pinapanghina ang kredibilidad ng civil trial bilang isang “rigged deal.”

Iginiit ng paghaharap ng korte na ang mapanirang-puri na mga pahayag ni Trump pagkatapos ng hatol noong Mayo 9 ay nagpapakita ng kanyang malalim na malisya kay Carroll, na nagpapakita ng antas ng poot at kasuklam-suklam na nangangailangan ng malaking parusang pinsala. Ang layunin ay hindi lamang upang parusahan si Trump kundi pati na rin upang pigilan siya mula sa higit pang mga mapanirang kilos habang nagbibigay ng isang halimbawa para sa iba.

Si Trump, sa kanyang patuloy na pakikipaglaban sa desisyon ng hurado, ay naghain na ng notice of appeal. Binigyang-diin ng abogado ni Carroll, si Kaplan, ang kahalagahan ng paghabol sa nakabinbing demanda sa paninirang-puri sa liwanag ng mga pahayag ni Trump sa CNN, na binibigyang-diin na ang pag-uulit ng mga pahayag na mapanirang-puri ay sumisira sa integridad ng sistema ng hustisya.

Ang paghahain ni Carroll noong Lunes ay humihingi ng pahintulot mula kay Judge Lewis A. Kaplan na amyendahan ang kanyang kaso sa paninirang-puri noong 2019 upang isama ang hatol ng hurado laban kay Trump, pati na rin ang kanyang mga pahayag at komento sa CNN sa kanyang Truth Social platform. Ang mga karagdagan na ito ay mahalaga upang tumpak na maipakita ang epekto ng paulit-ulit na mapanirang retorika ni Trump.

Sa isang kamakailang panayam, ipinahayag ni Carroll ang kanyang pagkasuklam sa mga komento ni Trump sa CNN, na inilalarawan ang mga ito bilang kasuklam-suklam at nakakasakit. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pananagutan sa kanya at pangalagaan ang integridad ng hatol ng hurado.

Habang tumitindi ang legal na labanan, ang paghahangad ni Carroll ng mas mataas na pinsala ay binibigyang-diin ang kanyang determinasyon na tugunan ang pinsalang dulot ng mapanirang pag-uugali ni Trump. Ang kalalabasan ng patuloy na legal na pagtatalo na ito ay magkakaroon ng malalayong implikasyon, na humuhubog sa diskursong nakapalibot sa pananagutan at hustisya.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]