Nag-subpoena ang mga aides ni Trump habang inilipat ang grand jury proceedings sa Florida

Ang dating Pangulo ng US na si Donald Trump ay kumuha ng litrato sa Giant Center noong Disyembre 15, 2016 sa Hershey, Pennsylvania nang dumating siya upang magsalita sa isang USA Thank You Tour 2016. AFP/File

Ang dating Pangulo ng US na si Donald Trump ay kumuha ng litrato sa Giant Center noong Disyembre 15, 2016 sa Hershey, Pennsylvania nang dumating siya upang magsalita sa isang USA Thank You Tour 2016. AFP/File
Ang dating Pangulo ng US na si Donald Trump ay kumuha ng litrato sa Giant Center noong Disyembre 15, 2016 sa Hershey, Pennsylvania nang dumating siya upang magsalita sa isang USA Thank You Tour 2016. AFP/File

Ang dating tagapayo ng White House na si Steve Bannon ay na-subpoena ng espesyal na tagapayo na si Jack Smith bilang bahagi ng isang grand jury na nag-iimbestiga sa insureksyon noong Enero 6.

Si Bannon, na dating hinatulan ng contempt of Congress dahil sa pagtanggi na makipagtulungan sa congressional committee na nag-iimbestiga sa mga kaganapan noong Enero 6, ay hiniling na magbigay ng parehong mga dokumento at testimonya. Ang hiwalay na grand jury na ito sa Washington DC ay nakatuon sa mga kaganapan noong Enero 6 at independyente sa pagsisiyasat sa paghawak ni Donald Trump ng mga classified na dokumento sa kanyang tirahan sa Mar-a-Lago pagkatapos umalis sa White House.

Ang pagsisiyasat sa paghawak ni Trump ng mga classified na dokumento ay nagpapatuloy mula noong unang bahagi ng 2022 nang natuklasan ng mga opisyal ng National Archives and Records Administration ang mahigit 100 dokumentong may marka ng klasipikasyon sa isang set ng 15 kahon ng mga tala ng administrasyong Trump na nakuha mula sa Mar-a-Lago. Ang mga espesyal na ahente na nagsasagawa ng paghahanap ay nakahanap ng 103 dokumento na may mga marka ng pag-uuri, kabilang ang ilan na minarkahan bilang “top secret,” “secret,” at “confidential.”

Ang mga dokumentong ito ay natagpuan sa personal na opisina ni Mr. Trump. Pormal na ipinaalam ng mga pederal na tagausig sa mga abogado ni Trump na siya ay isang target ng kriminal na pagsisiyasat na sinusuri ang kanyang pagpapanatili ng mga materyales sa pambansang seguridad sa Mar-a-Lago at potensyal na hadlang sa hustisya.

Ang kamakailang subpoena ni Bannon at ang abiso sa mga abogado ni Trump ay nagpapataas ng mga taya sa imbestigasyon dahil mukhang malapit na itong matapos. Ang pagsisiyasat ay kumuha ng ebidensya sa harap ng mga grand juries sa Washington at Florida, kung saan ang huli ay na-impanele noong nakaraang buwan. Ang mga tagausig ay nakabuo ng ebidensya ng kriminal na pag-uugali sa Mar-a-Lago at nagpasya na ang anumang mga sakdal ay dapat kasuhan sa katimugang distrito ng Florida, kung saan matatagpuan ang resort, sa halip na sa Washington.

Ang impaneling ng mga grand juries sa iba’t ibang hurisdiksyon ay nauugnay sa pinaghihinalaang lokasyon ng mga krimen. Sa kasong ito, ang mga tagausig ay may ebidensya ng kriminal na aktibidad sa Mar-a-Lago, kung kaya’t ang Florida grand jury ay ikinulong. Nakatuon ang pagsisiyasat sa pagpapanatili ni Trump ng materyal sa pambansang seguridad at kung siya ay presidente pa rin noong inilipat ang mga dokumento sa Mar-a-Lago, na posibleng magsisimula sa kanyang “labag sa batas na pagmamay-ari” sa Florida.

Kung may katibayan ang mga tagausig na alam ni Trump na pinanatili niya ang mga dokumento ng pambansang seguridad pagkatapos niyang umalis sa opisina sa Mar-a-Lago, maaari itong magdulot ng mga hadlang sa pagsingil ng mga paglabag sa Espionage Act sa Washington.

Ang venue para sa isang obstruction of justice charge ay mas mahirap matukoy. Ang Seksyon 1519 ng US criminal code, na nakalista ng mga tagausig sa affidavit para sa Mar-a-Lago search warrant, ay nagbibigay ng kaunting patnubay sa kung paano ito dapat ilapat. Sa pangkalahatan, ang lugar para sa mga singil sa obstruction ay depende sa kung saan nagaganap ang nakaharang na pagpapatuloy. Sa kasong ito, ang subpoena na humihiling ng pagbabalik ng mga naiuri na dokumento ay inilabas sa Washington. Gayunpaman, ang US Court of Appeals para sa DC Circuit ay nagpasya sa mga nakaraang kaso na ang tamang lugar ay kung saan naganap ang mga pagkilos ng obstruction.

Kung isasaalang-alang ng mga tagausig ang mga singil sa obstruction para sa mga pagtatangka ni Trump na itago ang mga klasipikadong dokumento pagkatapos ng subpoena, maaaring ang Florida ang venue.

Ang patuloy na pagsisiyasat sa paghawak ni Trump ng mga classified na dokumento at potensyal na pagkakasangkot sa insureksyon noong Enero 6 ay may malaking implikasyon para sa kanya at sa kanyang mga kasama. Ang mga testimonya, subpoena, at mga desisyon tungkol sa lugar ay sa huli ay tutukuyin ang mga legal na kahihinatnan.

Habang umuusad ang imbestigasyon at papalapit sa konklusyon nito, nananatiling hindi malinaw ang mga paratang na maaaring lumabas mula sa mga grand juries sa Washington at Florida.