Ano ang ‘Memorial Day’ at bakit ito ipinagdiriwang sa US?

Isang lalaki ang bumisita sa Eastern Shore Veterans Cemetery sa Hurlock, Maryland, noong Mayo 27, 2023, bago ang holiday ng Memorial Day.  — AFP


Isang lalaki ang bumisita sa Eastern Shore Veterans Cemetery sa Hurlock, Maryland, noong Mayo 27, 2023, bago ang holiday ng Memorial Day. — AFP

Ang mga aktibidad para sa Memorial Day ay puno ng mga pamilyang nagbabakasyon kasama ang kanilang mga anak at bumibisita sa mga beach. Tungkol saan ba talaga ang araw, bukod sa lahat ng libangan na ito?

Ang holiday, na dating kilala bilang “Araw ng Dekorasyon,” ay ginaganap sa huling Lunes ng Mayo upang alalahanin ang mga sundalo at iba pang tauhan ng militar na nagbuwis ng kanilang buhay para sa Estados Unidos.

Ang Memorial Day ay naging isang pambansang holiday noong 1971 salamat sa isang batas na ipinasa ng US Congress na nag-ugat sa American Civil War. Narito ang ilang mahahalagang obserbasyon para sa araw:

Maikling kasaysayan ng American Civil War

Ang pambansang holiday ay nag-ugat sa US Civil War, na halos puksain ang 2% ng populasyon. Ayon sa isang salaysay, tatlong babae noong Oktubre 1864 ang pumunta sa isang lokal na sementeryo at naglagay ng mga bulaklak sa mga puntod ng mga patay na lalaki na nag-alay ng kanilang buhay habang naglilingkod sa unyon.

Pagkatapos ng digmaan, isang malaking prusisyon ang isinagawa noong Mayo 1865 sa nawasak na lungsod ng Charleston, South Carolina, kung saan naalaala ng libu-libong itim na mamamayan ng US, na napalaya ilang buwan lamang ang nakalipas mula sa pagkaalipin, ang mga inilibing sa mga libingan sa isang dating karerahan.

Pinamunuan ng 3,000 mga bata sa paaralan ang serbisyo na may mga rosas, kumanta ng kantang Union na “John Brown’s Body”. Ang mga makasaysayang account ay nagpapansin na daan-daang kababaihan ang sumunod na may dalang mga basket ng mga bulaklak, mga korona, at mga krus.

Ang mga lungsod sa Hilaga at Timog ay nagsimulang parangalan ang mga patay. Ang Waterloo, NY, ay pinalamutian noong Mayo 1866 ng mga watawat sa kalahating tauhan, “nababalutan ng mga evergreen at itim na pagluluksa”.

Bakit Memorial Day?

Ayon sa mga mananalaysay, ang unang paggunita ay ginanap noong 1868 matapos tumawag si Gen John A Logan, ang commander in chief ng Grand Army of the Republic – isang organisasyon ng mga beterano ng Union – para sa isang pambansang holiday upang alalahanin ang mga namatay na tao ng Digmaang Sibil.

Sinabi niya: “Ang kanilang mga katawan ay nakahiga sa halos bawat lungsod, nayon, at bakuran ng simbahan.”

Si Gen Logan, noong Mayo 30, ay sumulat ng isang utos na dapat itong “italaga para sa layunin ng pagpapakalat ng mga bulaklak o kung hindi man ay palamutihan ang mga puntod ng mga kasamahan na namatay sa pagtatanggol sa kanilang bansa”.

Ang araw ng pag-alaala ay itinuring na “Araw ng Dekorasyon” sa loob ng maraming taon, ngunit dahil kinakatawan nito ang lahat ng namatay sa paglilingkod sa kanilang bansa, sinimulan itong tawagin ng mga mamamayan ng US na Memorial Day.

Sa aerial view na ito, bumisita ang isang lalaki sa Eastern Shore Veterans Cemetery sa Hurlock, Maryland, noong Mayo 27, 2023, bago ang holiday ng Memorial Day.  — AFP
Sa aerial view na ito, bumisita ang isang lalaki sa Eastern Shore Veterans Cemetery sa Hurlock, Maryland, noong Mayo 27, 2023, bago ang holiday ng Memorial Day. — AFP

Sa isa sa mga unang pagtukoy sa paggunita, isang artikulo na inilathala sa New York Times noong Mayo 1870 ay naglalarawan ng mga prusisyon sa New York City at Brooklyn (pagkatapos ay magkahiwalay na mga lungsod), bukod sa iba pang mga lugar.

Binanggit sa kuwento na, bukod sa Araw ng Kalayaan, walang araw na higit na tumatawag sa damdaming makabayan ng ating mga tao kaysa Memorial Day, na isang pambansang holiday hindi sa pamamagitan ng anumang pagsasabatas ng lehislatura ngunit sa pamamagitan ng “pangkalahatang pahintulot ng mga tao”.

Opisyal na pinalitan ng Kongreso ang pangalan ng paggunita noong 1967, at pagkalipas ng ilang taon, ipinag-utos ng gobyerno na maganap ang Memorial Day sa huling Lunes ng buwan kaysa sa Mayo 30.

Ang pagbabago ay naging epektibo noong 1971. Ang parehong batas ay nagdeklara rin ng Memorial Day bilang isang pederal na holiday.

Paano naiiba ang Memorial Day sa Veterans Day

Pagkatapos ng ebolusyon nito, ang Memorial Day ay ipinagdiriwang upang parangalan ang mga namatay sa digmaan, ngunit ang Veterans Day ay ipinagdiriwang lamang upang alalahanin ang mga nagsilbi sa militar.

Ang Araw ng mga Beterano ay taunang ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 11, na orihinal na tinatawag na Araw ng Armistice. Ito ay dahil sa armistice sa pagtatapos ng World War I noong 1918.

Isang lalaki ang bumisita sa mga kaibigang natalo niya noong 2004 Battle of Fallujah, kasama ang kanyang mga anak na babae sa Seksyon 60 ng Arlington National Cemetery, bago ang katapusan ng linggo ng Memorial Day, sa Arlington, Virginia, Mayo 26, 2023. — AFP
Isang lalaki ang bumisita sa mga kaibigang natalo niya noong 2004 Battle of Fallujah, kasama ang kanyang mga anak na babae sa Seksyon 60 ng Arlington National Cemetery, bago ang katapusan ng linggo ng Memorial Day, sa Arlington, Virginia, Mayo 26, 2023. — AFP

Nang maglaon ay pinalawak ito noong 1950s upang isama ang lahat ng mga beterano ng digmaan.

Ang parehong paggunita ay naging magkatulad. Ngunit, pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig, ang mga beterano ay “nais ng kanilang sariling paggunita, na maaaring ipagdiwang ng Hilaga at Timog nang magkasama,” sinabi ni Henry W. Brands, isang propesor ng kasaysayan sa Unibersidad ng Texas sa Austin, sa New York Times.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]