Ang ulat ng Canadian think tank ay nag-eendorso ng Khalistan Referendum

Mga kinatawan ng Canadian think tank Research Institute on Self-Determination of Peoples and National (IRAI).  — Larawan ng may-akda

Mga kinatawan ng Canadian think tank Research Institute on Self-Determination of Peoples and National (IRAI).  — Larawan ng may-akda
Mga kinatawan ng Canadian think tank Research Institute on Self-Determination of Peoples and National (IRAI). — Larawan ng may-akda

LONDON/TORONTO: Dalawang nangungunang internasyonal na awtoridad sa karapatan ng pagpapasya sa sarili ang nagsabi na ang Sikh advocacy group na Sikhs for Justice (SFJ) ay wastong nangangampanya upang itaas ang kamalayan at idiin ang India na magsagawa ng opisyal na reperendum sa paglikha ng Khalistan.

Sa isang press conference sa Toronto at online na talakayan, ang chairman at mga miyembro ng Punjab Referendum Commission (PRC) — isang panel ng mga di-nakahanay na eksperto sa direktang demokrasya na nangangasiwa at sumusubaybay sa Khalistan Referendum Voting — ay naglabas ng ulat na “Mula sa Golden Temple to Punjab Independence” na magkasamang inilathala ng Quebec based Research Institute on Self-Determination of Peoples and National (IRAI). Sinuri ng ulat ang bisa ng patuloy na Sikh secessionist referendum sa ilalim ng mga internasyonal na batas at itinatag ang mga demokratikong kaugalian.

Ang Khalistan Referendum ay isang pandaigdigang inisyatiba na inilunsad ng SFJ kung saan ang mga Sikh sa buong mundo ay bumoboto sa tanong na: “Dapat Bang Maging Independent Country ang Indian Governed Punjab?”

Ipinaliwanag ng mga eksperto na sina Matt Qvortrup at Dane Waters, ang tagapangulo ng Punjab Referendum Commission, ang kahalagahan ng referendum sa isang press conference.

Magbasa pa: Sikhs rally para sa Khalistan Referendum sa Canada

Sinabi ni Qvortrup na ang reperendum ay ginaganap sa isang libre, patas at malinaw na paraan at ayon sa mga internasyonal na pamantayan. Sinabi niya na ang pagboto ng referendum sa UK at European capitals ay naging isang malaking tagumpay at nakarehistro bilang isang bagong modelo ng pangangampanya. Sinabi niya na ang modelong sinusundan ng SFJ ay maaaring magsilbi bilang isang beacon para sa lahat ng mga bansa, etnisidad at grupo na gustong makuha ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya sa pamamagitan ng mapayapang paraan.

Ayon sa mga eksperto, hindi opisyal ang referendum ngunit magkakaroon ito ng political impact at symbolic value bilang isang demokratikong proseso na magpapadala ng hudyat at magpapatibay ng suporta sa isyu ng Khalistan.

Sinabi nila na ang proseso ng reperendum ay napakahalaga habang ipinapahayag ng mga tao ang kanilang opinyon sa pamamagitan ng pagboto. Sinabi ng mga eksperto na ang reperendum ay isang pagkakataon para sa mga Sikh sa Canada na ipahayag ang kanilang opinyon.

Magbasa nang higit pa: Libu-libong mga Sikh ang bumoto para kay Khalistan sa reperendum sa UK

Sinabi ng mga panellist kung nais ng India na makita bilang isang demokrasya sa mundo, dapat itong kumilos bilang isang demokrasya. Ikinalulungkot din nila na itinago ng India ang balita tungkol sa isyu ng Khalistan.

Paul Jacobs, Presidente ng Citizens in Charge at Citizens in Charge Foundation at isang miyembro ng komisyon, ay nagsabi na ang isyu ng pagpapasya sa sarili sa isang reperendum ay lubhang kinahinatnan.

“Naniniwala kami sa kapangyarihan ng boto,” sabi ni Jacobs.

Sinipi niya si Winston Churchill na minsang nagsabi na: “democracy is the worst form of government – ​​except for all the others that have been tried. Ang aming layunin ay tulungang gawing kasinghusay ang reperendum hangga’t maaari.”

Malugod na tinanggap ng tagapagsalita ng SFJ na si Gurpatwant Singh Pannun ang paglabas ng ulat at tinawag itong isang malaking intelektwal na kontribusyon sa lehitimong pakikibaka para sa Khalistan.

Magbasa pa: Mahigit 40,000 Sikh ang bumoto sa secessionist na Khalistan Referendum sa Italy

Inulit ni Pannun ang posisyon ng SFJ na ang “Khalistan Referendum ay hindi tungkol sa muling pagtatatag ng bansang pinamumunuan ni Maharaja Ranjit Singh kundi pagpapalaya ng Punjab mula sa pananakop ng India at pagbawi kay Shimla bilang punong-tanggapan gaya noong 1947 nang ang Punjab ay pinamamahalaan sa ilalim ng Indian Rule.”

“Ito ay India at hindi Pakistan kung saan ang Sikhism ay pinagkaitan ng hiwalay na pagkakakilanlan at kung saan ang mga Sikh ay sumailalim sa maraming genocide. Kinikilala ng Pakistan ang Sikhism bilang isang hiwalay na relihiyon at mayroong humigit-kumulang 20,000 mga Sikh sa Pakistan na naninirahan doon sa kapayapaan at kasaganaan at samakatuwid ay ang Khalistan Referendum ay para sa kalayaan at pagpapalaya ng Punjab na sinakop ng Indian,” sabi ni Pannun.

Sinabi rin ni Pannun na ang “daan para sa pagpapalaya ng Kashmir ay dumadaan sa Punjab”.

“Kapag napalaya na si Khalistan, ito ang magbibigay daan para sa Kashmir na maging malaya mula sa pananakop ng India,” sabi ng tagapagsalita.